Konkurs Ofert na świadczenia zdrowotne – nadzór i opis badań radiologicznych TK oraz dostawy oprogramowania i zapewnienia integracji z systemem Udzielającego zamówienie realizowane na rzecz pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. i Pracowni Diagnostyki Obrazowej w siedzibie Szpitala i zdalnie w ramach systemu teleradiologii

Informacja administratora do postępowania
Ogłoszenie o konkursie
SWKO Zał. 2 Wzór umowy konkurs ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik nr 2 Umowy – wykaz stawek i czasu opisu
Załącznik nr 1 do SWKO – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 1 do Umowy – wykaz oprogramowania i sprzętu
Załącznik nr 3 do SWKO -wykaz personelu
Załącznik nr 3 do Umowy
Załącznik nr 4 do umowy
Unieważnienie konkursu ofert

Opublikował(a): Marcin Nowak

Ostatnia zmiana: